Lesní školka Světýlko


Z čeho se radujeme s dětmi v lesní školce Světýlko? 

když malujeme a tvoříme,

když zpíváme a hrajeme,

když válíme sudy po louce a lezeme na stromy       

Když si pomáháme s kamarády

Když pozorujeme mravence

Když skáčeme přes potůček

Když skáčeme v kalužích 


V lesní školce Světýlko se scházíme s dětmi ve věku od 3 do 7 let. Ve vzájemné úctě a respektu společně prožíváme a poznáváme proměny přírody během celého roku všemi smysly. Děti se přirozenou formou učí respektu a lásce k sobě samým, k ostatním lidem i k přírodě. V tomto bezpečném prostředí mají děti ideální podmínky k jejich všestrannému rozvoji.


Inspirujeme se alternativními pedagogickými směry, klademe důraz na respektující přístup, snažíme se jít dětem příkladem a podporovat přirozenou zvědavost. Aktivity probíhají v kontextu proměn přírody, svátků a tradic v cyklu celého roku. Současně dáváme dětem dostatečný prostor pro volnou hru. Máme stanovena pravidla, která dodržujeme, aby pohyb a pobyt ve školce byl pro všechny bezpečný. Tvoříme z přírodních materiálů, ze dřeva, z hlíny a ze všech pokladů, které objevíme v lese.

"Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo."

Jan Amos Komenský