Pedagogové

Alena Nováková

Pocházím z jihovýchodní Moravy, svůj blízký vztah k  přírodě jsem získala ve skautu, kde jsem dlouho působila. Vystudovala jsem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci češtinu a hudební výchovu. Díky mému synovi jsem objevila krásy a kouzla lesních školek, konkrétně Stromíku v Pozořicích. Když naši rodinu osud zavál do Lesního Hlubokého, nechtěla jsem opustit práci pedagoga v lesní školce, a tak jsem založila Světýlko. Cítím potřebu se pořád vzdělávat a rozšiřovat své obzory, třeba na kurzech Respektovat a být respektován, Original play, seminářích pořádaných Asociací lesních školek - Přírodní pedagogika, Vědomě a odborně. Velkou inspirací jsou pro mě mé tři děti, které mě mimo jiné neustále cvičí v trpělivosti:)

Mariánka Staňková

Vystudovala jsem bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současné době pokračuji ve studiu magisterského programu Sociální práce a volný čas. Věřím, že mi tento obor pomůže při práci s dětmi, která mě naplňuje. V mém životě mě velmi ovlivnili rodiče, kteří jsou mými vzory a jsem jim vděčná nejen za to, že mě přivedli ke skautingu. Starám se o skautský dívčí oddíl v Domašově a baví mě dělat něco smysluplného, dobrého a krásného, o co se společně s ostatními v oddíle snažíme. Velmi ráda tancuji a zpívám. Vnímám jako důležité přibližovat dětem přírodu a prohlubovat jejich vztah k ní. Proto působím také jako externí lektorka na Lipce - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání.